Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα και να αποδείξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους (παραγωγικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών).

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 14001 είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση γιατί συνδέεται με επενδύσεις ιδιαίτερα δαπανηρές. Η αλήθεια είναι ότι οι (πιθανές) απαιτούμενες επενδύσεις συνδέονται μόνο με την κάλυψη των περιβαλλοντικών όρων που είναι συνδεδεμένοι με την άδεια λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Από εκεί και πέρα, η στοχοθέτηση και η επίτευξη των περιβαλλοντικών επιδόσεων πρωτίστως έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο για την επιχείρηση και δευτερευόντως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απαίτηση του προτύπου.

Σχετικές Υπηρεσίες:

Ενδεικτικοί πελάτες:

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ELPACK Α.Ε.

ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ Ε.Π.Ε.

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Είπαν για εμάς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η συνεργασία μας με την Αρίστη Συμβουλευτική ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2006. Μας μύησαν με υπομονή και μεθοδικότητα στο δρόμο για την ποιότητα και μας οδήγησαν με επιτυχία στην πιστοποίηση τον Οκτώβριο του 2007. Σήμερα, μετά από 8 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας και μετά από την τρίτη επιτυχή πιστοποίηση, η συνεργασία μας συνεχίζεται, διότι εκτός από έναν πολύτιμο σύμβουλο, έχουμε δίπλα μας έναν αρωγό και φίλο σε κάθε δύσκολο βήμα. Εν κατακλείδι, η γνώση στα χέρια ευφυών ανθρώπων, γίνεται μοχλός ανάπτυξης και προόδου για τους ίδιους αλλά και τους συνεργάτες τους.

ΙΚΤΕΟ AUTODIAGNOSIS

Χριστόφορε, εγώ προσωπικά αλλά και το προσωπικό του ΚΤΕΟ μας νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε, πρώτα εσένα προσωπικά και την Αρίστη Συμβουλευτική για τις πραγματικά πολύτιμες, υπηρεσίες που μας έχεις προσφέρει καθώς και την άψογη συνεργασία μας έως σήμερα, αφού η επιχείρηση μας αποκόμισε σημαντικά οφέλη για την ορθή λειτουργία της.

Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΪΙΟ

Εξαιρετική συνεργασία με την Αρίστη Συμβουλευτική σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να τονίσω τον καθοριστικό ρόλο της Αργυροπούλου Ολυμπίας, η οποία με την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει στις διαπροσωπικές σχέσεις και με την εξαιρετική κατάρτιση στο αντικείμενο της συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.

ΕΚΠΑ - Εργαστήριο Ανοσολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

Η ενημέρωση και οι οδηγίες από την εταιρία σας και ιδιαίτερα από τον μελετητή κ. Συνοδινό ήταν πληρέστατη. Μας βοήθησε σημαντικότατα στη σωστή ιεράρχηση των στόχων του εργαστηρίου μας, στη λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθήσουμε, στην υλοποίηση του έργου πιστοποίησης και στην κατανόηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων μας. Οι συνεργάτες μου και εγώ είχαμε άριστη συνεργασία με τον κ. Συνοδινό, ο οποίος με μεγάλη υπομονή, μας εκπαίδευσε, μας οργάνωσε, και μας καθοδήγησε σωστά, ώστε να ανταποκριθούμε στην επιθεώρηση και τελικά το εργαστήριο μας να πιστοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά.

EMELISSE HOTEL

Το να οργανώσεις το προσωπικό σου και να τηρείς επακριβώς γραπτές διαδικασίες του προτύπου ISO 22000:2005 είναι πολύ μεγαλύτερης δυσκολίας από την τήρηση ενός HACCP. Η Αρίστη Συμβουλευτική κατάφερε να μετατρέψει τη δυσκολία του προτύπου ISO 22000:2005 σε μία εύκολη διαδρομή τηρώντας με επαγγελματισμό το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, κατανόησε τις ανάγκες μας και μέσα από ευγένεια και φιλικότητα μας οδήγησαν στην επιτυχή πιστοποίηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αγαπητέ κύριε Συνοδινέ, Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη υποστήριξή σας στο έργο του Ινστιτούτου Μοριακής και Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ). Η Πιστοποίηση του ΙΜΒΕ στα πεδία «Ανάπτυξη και Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» & «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιστημονικού Έργου» αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την ποιοτική επίτευξη των στόχων του ΙΜΒΕ.