Οργάνωση & Διαδικασίες

3.jpg

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως σκοπό να εντοπιστούν ελλείψεις και δυσλειτουργίες στις εταιρικές λειτουργίες μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία που μπορεί να περιλαμβάνει διαγνωστική επιθεώρηση, συνεντεύξεις με εργαζομένους σε κάθε πόστο, έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων, σύνταξη - αναθεώρηση οργανωτικής δομής, περιγραφές θέσεων εργασίας συνδεδεμένες με ανάλυση διακινδύνευσης και στόχους για κάθε θέση, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας κ.λπ.

Σχετικές Υπηρεσίες: