Η εταιρεία EcoVadis είναι ο πιο αξιόπιστος σήμερα πάροχος στον κόσμο αξιολογήσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, των πληροφοριών και των συνεργατικών εργαλείων βελτίωσης της απόδοσης για εταιρείες κάθε μεγέθους στον ιδιωτικό τομέα. Με την υποστήριξη μιας ισχυρής τεχνολογικής πλατφόρμας και μιας παγκόσμιας ομάδας εμπειρογνωμόνων ανά τομέα, οι εύχρηστες και αξιώσιμες κάρτες αποτελεσμάτων βιωσιμότητας του EcoVadis παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και ηθικούς κινδύνους σε 200 κατηγορίες αγορών σε 160 χώρες.

Η ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει εξειδικευμένους κι έμπειρους συμβούλους στην πλατφόρμα Ecovadis για κάθε μέγεθος επιχείρησης και διαθέτει ήδη σημαντική εργασιακή εμπειρία σύνταξης του προφίλ μιας επιχείρησης στην ενδιαφέρουσα αυτή πλατφόρμα.

Σχετικές Υπηρεσίες: