Υπεύθυνη Διαχείριση Δασικών Πόρων

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού Forest Stewardship Council ή του οργανισμού Programme for Endorsement Forest certification Council αφορά όλες τις επιχειρήσεις η οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση ή/και τη διαμόρφωση δασικών προϊόντων, σε οποιοδήποτε στάδιο του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, από το δάσος μέχρι τον καταναλωτή.

Η εταιρία που ενδιαφέρεται θα πρέπει να αναπτύξει ένα «σφιχτό» σύστημα διαχείρισης, που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, με έμφαση στην ιχνηλασιμότητα των πιστοποιημένων ή πιστοποιούμενων κατά FSC / PEFC προϊόντων που διαχειρίζεται.

Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε ακόμα και την πιο εξειδικευμένη περίπτωση και να επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με το πεδίο δραστηριότητας ενός οργανισμού και το επίπεδο εμπλοκής του στη διαχείριση προϊόντων ξυλείας ή χάρτου.

Σχετικές Υπηρεσίες: