Νέα

1.jpg

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας ΣΤΕΦΑΤΟΣ Α.Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015, αναφορικά με το Σχεδιασμό, Κατασκευή, Επαλήθευση & Έλεγχο Λειτουργίας Καθαρών Χώρων.

Η ΣΤΕΦΑΤΟΣ Α.Ε είναι ο βασικός συνεργάτης φαρμακοβιομηχανιών, εταιρειών τροφίμων και κάθε επιχείρησης που θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με  Clean Room Technology απαιτήσεις, από την αρχική σύλληψη της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση και επικύρωση της.

Η πιστοποίηση αυτή επικυρώνει το εξαιρετικό επίπεδο οργάνωσης της Εταιρίας και θα βελτιώσει την εξωστρέφεια της,  προχωρώντας σε σημαντικές συνεργασίες εντός & εκτός συνόρων