Νέα

1.jpg

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας CORONIS σύμφωνα με το πρότυπο ISO37001:2016, αναφορικά με την καταπολέμηση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας.

Κατηγορία: Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Ιστοσελίδα: https://coronis.gr/

Έργο Απρίλιος 2021: Υλοποίηση Risk Assessment με θεματολογία την καταπολέμηση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας σύμφωνα με το Πρότυπα ISO 37001:2016