Νέα

2.jpg

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση του Κέντρου διανομής της L’oreal Hellas στον Αυλώνα, κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Παράλληλα έγινε μετάβαση του OHSAS 18001 στο διεθνές πρότυπο  ISO 45001:2018 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία καθώς και την βελτίωση της απόδοσής της στους τομείς των εργασιακών κινδύνων.

 

Η πολυετής συνεργασία μας με την  L’oreal Hellas σε συνάρτηση με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της,  αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την επιτυχία της επιθεώρησης.

 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνοδοιπόροι στην επιτυχία τους όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την ανάληψη έργων, πέρα από το Σύστημα Ποιότητας, όπως η συνεχής παρακολούθηση της Νομοθεσίας, το  Crisis Management, το Business Continuity Plan και άλλα.

 

Ως Αρίστη Συμβουλευτική ευχόμαστε σε όλο το προσωπικό να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να κατακτά όλο και υψηλότερα επίπεδα βελτίωσης.